O nas

Wielopokoleniowa kapela “Mogilańskie Wierchy” powstała spontanicznie z potrzeby serca w 2009 roku. W swoim programie prezentuje muzykę wsi podkrakowskiej i górali polskich. Zespół gra na autentycznych instrumentach: fujarkach pasterskich, dwojnicach, fujarkach wielkopostnych, okarynach, dudach żywieckich, skrzypcach, basach trzystrunowych. Wiele z nich zostało własnoręcznie wykonanych przez członków zespołu.

Od początku istnienia zespół wiele koncertuje, a już w 2011 roku nagrał dwie płyty pod tytułem “Gdzie do domu toruń wchodzi” i “Płyń muzyko poprzez góry aż pod Kraków”.

Mogilańskie Wierchy” is a multigenerational band formed in 2009 spontaneously from a sharde heartfelt love of folk music. They play traditional music of the Polish highlands and of the villages near to Kraków. The band play authentic instruments like: pastoral fifes, ocarinas, bagpipes, violins and three-stringed bass. Many of the instruments were mad by the band members.

Since 2009 the group have performed many concerts and in 2011 recorder two albums: “Gdzie do domu toruń wchodzi” (with Christmas carols and pastorals) and “Płyń muzyko poprzez góry aż pod Kraków” (wit traditional polish folk music).

“Mogilanskie Wierchy” wurde 2009 gegrundet und ist eine polnische generationsubergreifende Misukgruppe. Das Repertoire der Band reicht von der Volkmusik polnischer BergbewohnerInnen bis zur regionalen Liedtradition rund um Krakau. Im Ensemble kommen zahlreiche Instrumente wie Hirtenfloten, Okarinas, Dudelsack, Geige und Drei-Saiten-Bass zum Einsatz. Einige dieser Instrumenten wurden von den Bandmitgliedern selbst angefertigt. Die zwei ersten Alben der Band erschienen bereits im Jahre 2011 unter den Titeln: “Gdzie do domu toruń wchodzi” (mit Weihnachtsliedern und Pastoralen) und “Płyń muzyko poprzez góry aż pod Kraków” (mit traditionellen polnischen Volksliedern).